Keti Koti Utrecht zoekt nieuwe bestuursleden

Bestuur
Het bestuur van Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht bestaat uit 3 bestuursleden. Tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen:

 • het creëren van een visie, strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen voor het vervolg van de Stichting;

 • het creëren van een visie, strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen voor het vergroting van bewustwording rondom het slavernijverleden van Utrecht;

 • het monitoren van de resultaten en eventueel bijsturen;

 • het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid voor de voortzetting van de verschillende activiteiten;

 • het organiseren van een herdenking op 30 juni;

 • het organiseren van een viering op 1 juli.

Profiel bestuursleden Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal 4 andere bestuursleden. Bestuursleden worden geworven op grond van onderstaand profiel. 

Een bestuurslid van Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht:

 • is betrokken bij wat er gebeurt in de gemeente Utrecht rondom het slavernijverleden en de doorwerking van het slavernijverleden

 • bezit bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;

 • is een teamspeler en kan verbindend communiceren, maar weet de balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken te vinden;

 • weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid;

 • kan als klankbord voor de andere bestuursleden fungeren;

 • stelt integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden 

 • Streeft de doelstellingen van de stichting na 

 • heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht voor de vooruitgang van de stichting.

Gevraagde tijdsinzet
Het bestuur vergadert naarmate de herdenkingsmaand nadert ongeveer 2 keer per maand. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 15 minuten. Gedurende het jaar bezoeken bestuursleden een aantal activiteiten rondom het trans-Atlantisch slavernijverleden door partnerorganisaties. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de voorzitter.

Bezoldiging
Afhankelijk van de financiële middelen per jaar, kan in samenspraak met het bestuur onderzocht worden of bezoldiging in dat jaar voor het bestuur mogelijk is aan de hand van een maximale vrijwilligersvergoeding. Het bestuurslidmaatschap van Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht is in principe een onbezoldigde functie.

Neem als je geïnteresseerd bent in een functie in het bestuur contact op via info@ketikoti030.nl.

Formulier wordt verzonden

Moment geduld aub